Vigtigt: Lokaleproblemer i april!

Lokaleproblemer på to klubaftener!

Klubben er desværre rendt ind i en dobbeltbooking i forårssæsonen.

Det er, mildt sagt, uheldigt – og forhåbentlig ikke noget der gentager sig.

Det drejer sig om to klubaftener i april: 4/4 og 25/4

 

4/4 råder vi kun over ét lokale. Som sådan går det ikke ud over de planlagte aktiviteter: Klubturneringens 5. runde gennemføres som planlagt. Undervisning med Pelle og Lars afvikles også som sædvanligt. 

Men: Et ekstra lokale med plads til lynskak, hygge og analyser råder vi desværre ikke over denne aften. Baren kan til nøds anvendes – hvis der er plads.

 

25/4 er klubben desværre lukket. 

Vi har fået meddelt, at vi ikke kan booke lokaler denne aften, da alle lokaler i Studenternes Hus er optaget.

Derfor: 25/4 er undervisning aflyst og klubturneringens 6. runde er flyttet til mandagen efter; 2/5.