Vi kan nu igen spille i Studenternes Hus

Vi kan nu igen i SK68 benytte vores normale klublokaler i Studenternes hus.

Mandag d. 10. og d. 17 august kl. 19 fortsætter Introturneingen. Man kan stadig nå at træde ind i turneringen.

Husk, at vi holder generalforsamling d. 24 august kl. 19.