Persondatapolitik for Skakklubben af 1968

Skakklubben af 1968 er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Skakklubben af 1968, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Skakklubben af 1968 behandling af dine personoplysninger. Skakklubben af 1968 behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Skakklubben af 1968 deles med Dansk Skak Union, der er databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender Skakklubben af 1968 dine personoplysninger

Skakklubben af 1968 indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Skakklubben af 1968, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du tilmelder dig som medlem af Skakklubben af 1968 eller ønsker at gøre brug af Skakklubben af 1968 indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Skakklubben af 1968, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem Dansk Skak Unions Turneringssystem (ejet af Dansk Skak Union). I denne forbindelse indsamler Dansk Skak Union alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Skakklubben af 1968.

 1. Hvornår videregiver Skakklubben af 1968 dine personoplysninger

Skakklubben af 1968 kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • leverandører Skakklubben af 1968 samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Skakklubben af 1968 for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Skakklubben af 1968;
 • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Skakklubben af 1968, herunder Dansk Skak Union (ejer af Dansk Skak Unions turneringssystem); eller 
 • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

​Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Skakklubben af 1968.​

 1. Hvordan beskytter Skakklubben af 1968 dine personoplysninger

Skakklubben af 1968 har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Skakklubben af 1968 sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Skakklubben af 1968 kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Skakklubben af 1968s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​

 1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Skakklubben af 1968 behandler om dig, kan du rette henvendelse til kasserer@localhost eller telefonnummer +4526805307.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Skakklubben af 1968 behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Skakklubben af 1968 om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Skakklubben af 1968 er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Skakklubben af 1968s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Dansk Skak Union ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 1. Hvor længe opbevarer Skakklubben af 1968 dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Skakklubben af 1968 gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Skakklubben af 1968, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig Skakklubben af 1968 og databehandler Dansk Skak Union af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.​

 1. Hvad sker der, når Skakklubben af 1968 ændre denne persondatapolitik

Skakklubben af 1968 opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Skakklubben af 1968 løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Skakklubben af 1968 dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Skakklubben af 1968 på kasserer@localhost​

 1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Skakklubben af 1968, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C, kasserer@localhost, formand@localhost, Telefon: 22 67 12 82
default