Ny informationspolitik for Dansk Skak Union

Dansk Skak Union har bedt klubberne komme med indlæg om informationpolitikken i Unionen. Det vil vi selvfølgelig gerne imødekomme i SK1968, hvorfor vi holder et møde herom mandag den 6. februar kl. 19.30. Efter mødet vil der være en lynturnering. 4. holdet spille kamp mod VRS denne aften, så spillere på 4. holdet kan sende en mail til thv@vip.cybercity.dk hvis de vil give deres besyv med.

DSUs oplæg til diskussion ser således ud:

Ny informationspolitik for Dansk Skak Union

Dansk Skak union har bedt om klubbernes holdning til en fremtidig informationspolitik. Informationspolitikken har indflydelse på Skakbladet, skak.dk, DSU på Facebook og arbejdet med presseomtale.

DSU ønsker svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad er det, vi gør i dag, som vi skal blive ved med? (Bør/Gør)
2. Hvad gør vi i dag, som vi egentlig ikke bør gøre? (–Bør/Gør)
3. Hvad er det, vi bør gøre, men som vi faktisk ikke gør? (Bør/-Gør)
4. Hvad er det, som vi ikke gør i dag, og som vi aldrig bør gøre? (–Bør/-Gør)

Eksempler på emner der kan debatteres og placeres ift. de fire spørgsmål:

1. Skakbladet, fx områderne:
a. Prioritér gerne de nuværende emner:
i. Turneringsreferater fra ind- og udland
ii. Historiske artikler
iii. Juniorskak, hvad er vigtigt at have fokus på?
iv. Problemskak
v. Korrespondanceskak
vi. Opgaver
vii. Citater fra skakspillere
viii. Indbydelser
ix. Information fra DSU’s ledelse til medlemmerne
x. Andre
b. Artikler
i. Hvordan er den gode artikel? (emne, forfatter, vinkler m.v.)
c. Nye mulige emner?
2. Skak.dk
a. Information til medlemmerne
b. Format af historierne (turneringsreferat, resultatformidling, interview, reportage m.v.)
c. Gennemgå gerne emner fra skakbladet og overvej om et emne kan blive formidlet på skak.dk i stedet, hvilke emner og typer af historier fungerer godt på skak.dk?
3. DSU på Facebook
a. Facebook bruges som kanal til at formidle nye historier på skak.dk, men kan måske også bruges til andet.
i. Muligheder kan være livevideo hvor der sættes en topspiller/klubformand/juniortræner eller en anden ildsjæl i stævne og så kan det være i format af struktureret interview, monolog, spørgsmål fra seere.
4. Presseomtale
a. Der bliver brugt ressourcer på at lave pressemeddelelser når der er begivenheder med mulighed for at slå igennem nationale medier
b. Besvarelser af henvendelser fra pressen

5. Andre muligheder, eksempelvis:
a. Digitale muligheder:
i. Blog
ii. Videolog (Vlog), eksempelvis filmede interviews, gennemgang af partistillinger på video, træningsmateriale
iii. Opdeling af hjemmesiden i ”DSU for medlemmer” og ”Nye/potentielle medlemmer”, hvor der skelnes mellem information fra DSU til potentielle medlemmer og materiale fra skakverdenen målrettet eksisterende medlemmer.
iv. Dansk Skak Union på andre (sociale) medier som Twitter, Instagram m.v.