Category: Holdskak Skakliga 7. runde + Divisionsskak 6. runde

Fløforedrag v. Joen Lesner