Indkaldelse til generalforsamling d. 27 maj 2019.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SK1968, som afholdelse mandag den 27 maj 2019 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Altså senest den 17. maj.

Dagsorden med eventuelle forslag offentliggøres på www.sk1968.dk senest en uge før den 27. maj.

Pbv. Poul Rewitz