Indkaldelse til generalforsamling d. 24 august

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SK1968, som afholdelse mandag den 24 august 2020 kl. 19.00.

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Altså senest den 14. august.

Dagsorden med eventuelle forslag offentliggøres på www.sk1968.dk senest en uge før den 24. august.

 

Pbv. Poul Rewitz