Generalforsamling i SK1968 – 22. maj 2023

Der er mange ting at se frem til i løbet af året: Fødselsdag, juleaften, nytårsaften, Skt. Hans, Store Bededag (lidt endnu), sommerferie og så videre… Når man er medlem af SK68, kan man føje endnu et punkt til listen: Vores årlige generalforsamling!

D. 22. maj er der som sædvanligt undervisning fra kl. 18. Generalforsamlingen starter d. 22. maj kl. 19.00.

Vi håber på at se rigtigt mange af jer! Det er på generalforsamlingen, at vi tager fælles ansvar for vores klub, og det er her, du har ekstra god mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i klubben. Hvad drømmer du om? En stormester-simultan? En weekendturnering? At spille DuckChess? En SK68-kuglepen? Noget helt femte? Mulighederne er mange, og vi har brug for at høre dine ideer!

Vi glæder os til at se dig d. 22. maj kl. 19! 🙂

\\ Bestyrelsen

P.S.: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12. maj.

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Kontingentfastsættelse
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Klubturnering
 6. Indkomne forslag
 7. Scoringspræmier
 8. Valg til bestyrelsen
  1. På valg: Kim Hansen (modtager ikke genvalg), Martin Matthiesen og Jens Ramsdal
  2. Ikke på valg: Andreas Kastberg, Modesto Campanioni, Metteline Ibsen og Noah Paludan
  3. Valg af to suppleanter
 9. Valg til andre tillidshverv
  1. Revisor og revisorsuppleant
  2. Turneringskomité (3 medlemmer)
 10. Evt.