Dagsorden til generalforsamling i SK68 den 7. juni 2021 kl. 19

Dagsorden til generalforsamling i SK68 den 7. juni 2021 kl. 19

Afholdes i klubbens lokaler i Studenternes Hus

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Klubturnering

5. Indkomne forslag

6. Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

7. Scoringspræmier

8. Valg til bestyrelse

På valg:

– Steffen Cordes

– Kim Hansen (ønsker ikke genvalg)

– Thomas Vestergaard (ønsker ikke genvalg)

– Valg af 2 suppleanter

9. Valg til andre tillidshverv

Revisor og revisorsuppleant
– 3 medlemmer til turneringskomite

10. Eventuelt

 

Husk at medbrinnge gyldigt coronapas, som skal forevises på forlangende. For børn og unge under 18 år er der ikke krav om corona-pas.

 

Pbv. Poul Rewitz