Dagsorden til generalforsamling i SK1968, mandag den 30 maj 2022 kl. 19.00

Dagsorden til generalforsamling i SK1968, mandag den 30 maj 2022 kl. 19.00

Afholdes i klubbens lokaler i Studenternes Hus

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Kontingentfastsættelse

      – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5. Klubturnering

6. Indkomne forslag

        – Ingen

7. Scoringspræmier

8. Valg til bestyrelse

      På valg:
          – Poul Rewitz (ønsker ikke genvalg)
          – Karsten Pedersen (ønsker ikke genvalg)
          – Andreas Kastberg
          – Steffen Cordes (ønsker ikke at fortsætte)

      – Valg af 2 suppleanter

9. Valg til andre tillidshverv
      – Revisor og revisorsuppleant
      – 3 medlemmer til turneringskomite

10. Eventuelt.

 

Pbv. Poul Rewitz