Bestyrelsens opgaver. Vil du deltage?

Hvis du tænker på at stille op til bestyrelsen, men er lidt usikker på, hvad den egentlig laver, er her et overblik.

Flere af nedenstående opgaver kan uddelegeres. Det vil sige, at bestyrelsesmedlemmet har ansvar for at opgaverne bliver udført, men ikke nødvendigvis selv at udføre dem!

Nogle af opgaverne overlapper, da flere bestyrelsesmedlemmer deltager med hver deres del.

 

Formandens ansvarsområder

Planlægning, overblik og opgavefordeling

Kalender for året

Leje lokaler

Overholdelse af vedtægter

Indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamling

Dagsorden til bestyrelsesmøder og generalforsamling

Klubbens ansigt udadtil, eksternt arbejde

Besvarelse på henvendelser udefra

Formelle forpligtelser: tegne klubben udadtil, skrive under på klubbens vegne

Repræsentation: deltagelse i hovedkredsens generalforsamling og delegeretmøde i DSU, årsmøde og formandsmøde i AUS

Arrangementer: åbent hus, udendørsmesterskab, undervisning, foredrag

 

 

Næstformandens ansvarsområder

Danmarks største fredagsbar og idrætsdag og AUS-møder ifm dette

Julefrokosten

SK68 CUP

Hjælpe formanden

 

Kassererens ansvarsområder

Løbende bogføring

Løbende kontakt med bankforbindelse

Udarbejdelse af regnskab og budget

Opkræve kontingent

Indbetale kontingent til hovedkredsen/DSU

Kontakt til hovedkredsens kartoteksfører

Betale regninger, refundere udlæg

Opstilling/ajourføring af medlemslister

 

Holdskakmandens ansvarsområder

Indbyde til holdskak

Sætte styrkelisten

Finde holdledere

Finde kampledere

Booke lokaler til weekendkampe og sørge for åbning og klargøring

Information til modstandere om spillested

 

Turneringslederens ansvarsområder

Planlægge og indbyde til turneringer

Turneringsledelse

Lokaleåbning og klargøring

 

 

Webmasterens ansvarområder

Drift af hjemmesiden

Opdatere hjemmesiden

Udvidelser og ideer

 

Sekretærens ansvarsområder

Skrive referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling

Arkivering af referater på hjemmesiden

Opdatere kalenderen på hjemmesiden