Dagsorden til generalforsamlingen den 22. maj 2017

Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning Klubturnering Indkomne forslag Her fremsætter bestyrelsen 2 forslag. Det første vedrører kontingentændring for børn og juniorer. Det andet vedrører kontingentændring for bestyrelsesmedlemmer. Kontingentfastsættelse Scoringspræmier Valg til bestyrelse — 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter. Daniel Falhof Aastrup, Kim Hansen og Steffen Cordes er på valg Valg tilLæs videre

Indkaldelse til generalforsamling d. 22.05.17

Der indkaldes hermed til generalforsamling i klubben med afholdelse den 22.05.17 kl. 19.00 i Studenternes Hus. Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Altså senest den 12. maj. Dagsorden med eventuelle forslag offentliggøres her på siden senest en uge før den 22. maj. Pbv. Steffen Cordes