Dagsorden til generalforsamlingen den 22. maj 2017

Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning Klubturnering Indkomne forslag Her fremsætter bestyrelsen 2 forslag. Det første vedrører kontingentændring for børn og juniorer. Det andet vedrører kontingentændring for bestyrelsesmedlemmer. Kontingentfastsættelse Scoringspræmier Valg til bestyrelse — 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter. Daniel Falhof Aastrup, Kim Hansen og Steffen Cordes er på valg Valg tilLæs videre

Ekstraordinær generalforsamling

Kære SK’ere Vi har i dag afholdt ordinær generalforsamling, men det var desværre ikke muligt at finde de 4 nødvendige kandidater til bestyrelsen. Poul Rewitz stiller op, på betingelse af at han kan få en af de lettere poster. Der mangler altså stadig 3 bestyrelsesmedlemmer. De poster der skal besættes er: formand, næstformand, turneringsleder ogLæs videre

Dagsorden til generalforsamling 2016

Hej Den 30. maj er der generalforsamling i klubben, og vi vil opfordre alle, der kan, til at deltage. Ud over de vedtægtsbestemte punkter, vil der i år være en præsentation og introduktion til brug af den nye hjemmeside. Du vil kunne høre lidt om året der er gået fra både formanden og kasserer. DerLæs videre