Dagsorden til generalforsamlingen den 22. maj 2017

Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens beretning Klubturnering Indkomne forslag Her fremsætter bestyrelsen 2 forslag. Det første vedrører kontingentændring for børn og juniorer. Det andet vedrører kontingentændring for bestyrelsesmedlemmer. Kontingentfastsættelse Scoringspræmier Valg til bestyrelse — 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter. Daniel Falhof Aastrup, Kim Hansen og Steffen Cordes er på valg Valg tilLæs videre